Lớp Violet ( 18 tháng đến 30 tháng)

Thời gian Hoạt động
7:15  – 7:40 Đón trẻ
7:40 – 8:20 Trò chuyện đầu ngày và tập thể dục

Ăn sáng

8:20 – 9:00 Dạo chơi

Hoạt động ngoài trời

Cảm thụ âm nhạc/ Yoga/ Aerobic/ Múa Ballet/ Mỹ thuật/ Bơi lội

9:00 – 10:30 Hoạt động Montessori
10:30 – 11:30 Ăn trưa
11:30 – 14:00 Ngủ trưa
14:00 – 14:45 Ăn xế chiều
14:45 – 16:15 Rèn luyện các kỹ năng cho trẻ

Cảm thụ âm nhạc/Yoga/ Aerobic/ Múa Ballet/ Mỹ thuật

Anh văn

16:15 – 17:00 Trò chuyện cuối ngày

Chơi tự do

Trả trẻ

 

THỜI GIAN BIỂU

Lớp Lavender ( 30 tháng đến 5,6 tuổi)

 

Thời gian Hoạt động
7:15  – 7:40 Đón trẻ
7:40 – 8:20 Trò chuyện đầu ngày và tập thể dục

Ăn sáng

8:20 – 9:00 Dạo chơi

Hoạt động ngoài trời

Cảm thụ âm nhạc/ Aerobic/ Múa Ballet/ Mỹ thuật/ Bơi lội

9:00 – 11:00 Hoạt động Montessori có bao gồm ăn bữa phụ
11:00 – 11:45 Ăn trưa
11:45 – 14:00 Ngủ trưa
14:00 – 14:45 Ăn xế chiều
14:45 – 16:15 Rèn luyện các kỹ năng cho trẻ

Cảm thụ âm nhạc/ Aerobic/ Múa Ballet/ Mỹ thuật

Anh văn

16:15 – 17:00 Trò chuyện cuối ngày

Chơi tự do

Trả trẻ